Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Zwitserse overheid erkent homeopathie

De Zwitserse regering heeft in een recent rapport homeopathie onder de loep genomen. De conclusie was opzienbarend: er is vooral sterk bewijs dat homeopathie werkt voor bovenste luchtweginfecties en allergieen die effect hebben op de longen. 

Lees meer...

Homeopathie-congres met wetenschap

Op 10 juni 2010 wordt een congres in Amsterdam gehouden over homeopathie en de wetenschappelijke onderbouwing van deze behandelwijze. Naast klinisch onderzoek, wordt ook fundamenteel onderzoek besproken. Voor meer info zie de flyer.

Lees meer...

Aspirine in de homeopathie

Naast het pijnstillend effect van aspirine (acetylsalicylzuur), wordt dit middel gebruikt om het bloed minder snel te laten stollen. Een van de mechanismes is dat acetylsalicylzuur klontering van bloedplaatjes (thrombocyten) remt. Dit komt doordat in de rode bloedcel het enzym met de naam ‘COX’ wordt geremd en de aanmaak van bepaalde stoffen, de prostaglandines, wordt daardoor eveneens geremd.
De onderzoeksgroep van Doutrempouich heeft in een aantal experimenten bij mensen en dieren ontdekt dat ultra lage doseringen van acetylsalicylzuur het effect van aspirine te niet doen en zelfs een stollende eigenschap hebben. Dat zou opgevat kunnen worden als een bewijs voor de werking van homeopathie, maar natuurlijk zou dat soort experimenten dan in verschillende laboratoria onafhankelijk van elkaar nogmaals uitgevoerd moeten worden.

Lees meer...

ADHD en homeopathie?

ADHD behandelen met Ritaline, kennen we allemaal. Maar daar is wel veel weerstand tegen. Nu is een homeopatische arts naar Nederland gekomen met een nieuw behandelprotocol, en op basis van onderzoek zou gebleken zijn dat die behandeling zinvol is. We geven het persbericht hier weer:

Lees meer...

Homeopathie bij hooikoorts

Binnen de conventionele geneeskunde is hooikoorts is te behandelen met geneesmiddelen zoals antihistaminica die allergische reacties onderdrukken en/of door desensibilisatie, waarbij het afweersysteem met het inspuiten of innemen van het allergeen minder gevoelig wordt gemaakt. Als alternatief kan homeopathie overwogen worden.

Lees meer...

Homeopathie en reviews

Reviews en meta-analyses zijn grote literatuurstudies waarbij onderzoeken bij elkaar worden genomen om uiteindelijk tot een duidelijke conclusie te kunnen komen. Het eerste systematische overzicht van homeopathisch onderzoek werd gepubliceerd in de British Medical Journal in 1991. Van de 105 onderzoeken met interpreteerbare uitkomsten, waren er 81 studies die positieve resultaten hadden, waaronder gerandomiseerde, gecontroleerde studies met hoge kwaliteit.

Lees meer...

Homeopathie tijdschrift in pubmed

Het homeopatische tijdschrift "Homeopathy" is opgenomen in pubmed. Diverse artikelen zijn nu makkelijker zoekbaar voor het grote publiek. Een voorbeeld. In 2008 publiceerden Braziliaanse onderzoekers hoe de opvattingen van patienten die bij de homeopaat kwamen waren. Ze vonden daarbij dat de band tussen de homeopaat en de patient erg belangrijk was.

Lees meer...

Cochrane analyse homeopathie bij griep

De Cochrane analyses worden opgevat als de meest toonaangevende bronnen van medische kennis. In de Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 staat een samenvatting van alle studies die gedaan zijn met een homeopatisch middel om griep te behandelen, Oscillococcinum of vergelijkbare middelen. De auteurs verzamelden zeven studies, drie daarvan om griep te voorkomen, met in totaal 2265 patienten en vier studies onderzochten de waarde van de homeopatische behandeling bij in 1194 patienten. Op basis van de resultaten kon niet gesteld worden dat de behandeling griep kan voorkomen (relative risico (RR) 0.64, 95% confidence interval (CI) 0.28 to 1.43). Oscillococcinum behandeling verkortte wel de totale duur van de griepsymptomen met 0.28 dagen (95% CI 0.50 to 0.06). Oscillococcinum bleek ook de kans te verhogen dat de patient zelf meende dat de behandeling effectief was. (RR 1.08; 95% CI 1.17 to 1.00).

Lees meer...

Homeopathie en kanker

Professor Ernst van de universiteit van Exeter heeft een literatuuronderzoek gedaan naar de behandeling van kanker met homeopathie. Zijn methode van het maken van een meta-analyse is echter klassiek, orthodox en daarom altijd behoorlijk voorspelbaar. Ernst heeft geen aandacht voor de noodzaak om bij bepaalde vormen van CAM aangepaste designs toe te passen en lijkt vooral op hoeveelheid artikelen te willen scoren..

Lees meer...

Homeopathie Sites & videos

L. Rutten: Homeopathy and Science Nosoden Homeopathienetwerk Meer informatie is te vinden bij de VHAN, de Artsenvereniging voor homeopathie, de Koninklijke Vereniging tot bevordering der Homeopathie in Nederland de site over homeopathie van de artsenvereniging voor homeopathie VHAN. Natuur en Techniek had een special over homeopathie in 1996 Homeopathy, wholeness and healing Simillibus.com Stichting Hahneman […]

Lees meer...