Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Renckens tegen de verraders van de una sancta

Van Bruinsma tot Renckens

Onder deze titel verscheen onlangs ter gelegenheid van het afscheid van Cornelis Nicolaas Maria Renckens als voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij een 93 bladzijden tellend fleurig boekje, geschreven door de journalist en kinderboekenschrijver Bas van Lier. De subtitel van deze typografisch goed verzorgde publicatie luidt: De geschiedenis van de Vereniging tegen de Kwakzalverij in 16 voorzittersportretten.

Beknopt en vooral historisch interessant zijn de 15 voorgangers van Renckens beschreven. Van Lier brengt daarbij in een periode die ruim 130 jaar beslaat ook de wisselende gedaantes van het verschijnsel kwakzalverij in beeld voor zover deze in het daarop reflecterende optreden van de VtdK tot uiting komen. Aan Renckens worden in dit boekje uiteraard de meeste bladzijden gewijd hetgeen voor de hand ligt omdat hij de voorzittershamer het langst – 23 jaar – heeft gehanteerd. Het in positieve zin sterk vertekende portret van Renckens – auteur Bas van Lier was uiteraard goeddeels aangewezen op de ophemelende informatie door het overige VtdK-bestuur – vormt de aanleiding de geportretteerde nog eens nader te bezien, vooral omdat Renckens daarin met nadruk wordt getypeerd als ‘strijder tegen onrecht, bedrog en onkunde’. Maar is dat wel waar?

Lees meer...

Hommage aan Cees Renckens, scheidend voorzitter antikwakkers

Het zal allemaal veel minder opwindend worden. Want Cees Renckens trekt zich helaas terug als voorzitter van de antikwakbeweging. Hij had zelf al vorig jaar aangegeven over de houdbaarheidsdatum te zijn, maar bij gebrek aan gewicht van anderen, is hij als voorzitter nog bijna twee jaar aangebleven.

Hij schreef meestal vrijwel geheel alleen het hele vakblad tegen de kwakzalverij vol, met erudiete en humoristische, soms vileine, artikelen. Zijn kennis van de geschiedenis van de geneeskunde droeg ertoe bij om vaak in rake bewoordingen misstanden onder de hedendaagse medische ogen te brengen. Hij sloeg niet vaak de plank mis, hoewel hij soms wat gemeen uit de hoek kwam. En dat hij nagenoeg blind was voor het waarnemen van misstanden in de reguliere sector was hij verplicht aan het statutaire doel van zijn vereniging.  Toch was en is deze arts bevlogen en daarom hebben en houden we hem hoog. 

Cees Renckens za lop zaterdag 8 oktober aanstaande te Amsterdam in Felix Meritis  een afscheidssymposium mee gaan maken, geheel gericht op zijn proefschriftonderwerp, modeziekten. Een keur van top medici en medisch-historici zal rond dit thema in Amsterdam spreken.  Dit zal de kritieken uit het verleden, dat zijn proefschrift niet veel voorstelde, wel doen wegsmelten.

Lees meer...

De Renckens-augurk: verslag van een afgang

images.jpegEen van onze gewaardeerde medewerkers met gevoel voor metaforen beschrijft met veel gevoel voor dramatiek de afgang van de Renckens augurk. Voedsel voor psychologen!

De Renkens-augurk: verslag van een afgang

Begin vorig jaar berichtte IOCOB met vreugde dat een nieuwe augurk op de Nederlandse markt zijn intrede zou doen:  de Renckens-augurk. Zie daarvoor onder de rubriek Tegengif. De producent van deze veelbelovende augurk, de zuurwarenfabrikant B.V. Orion te Doesburg, wist destijds bij monde van haar enthousiaste directeur drs Anton Pletmolen met smaak te vertellen dat deze nieuwe lekkernij gekenmerkt wordt door een uitzonderlijk hoge zuurgraad.

Lees meer...

Von Feyermorgen veroordeelt Renckens

Professor Ludwig von Feyermorgen, de bekende Duitse wetenschapstheoreticus, vindt onze Dr Renckens een ernstige vervuiler van de wetenschap. Dat Reckens zijn destructieve gedachtengoed op schrift stelt is voor hem onbegrijpelijk, vooral zijn recente oproep tot extreme polarisatie vindt Von Feyermorgen verwerpelijk. Hij citeert Möbius: " Was einmal gedacht wurde,kann nicht mehr zurückgenommen werden." Von Feyermorgen, die in Berlijn een hoogleraarspost bekleedt, onderzoekt al enkele jaren het vreemde discours rondom de alternatieve geneeskunde in Nederland. Het is een voorbeeld van kokerdenken dat in de wereld zijn weerga niet heeft, zo geeft de hooggeleerde aan in een vraaggesprek dat IOCOB in de kerstdagen met hem had.

Lees meer...

Introductie van de Renckens-augurk op de Nederlandse markt

blije_renckens_augurk.gifEr is opzienbarend nieuws op komst. Stichting IOCOB heeft onlangs uit welingelichte kringen geruchten vernomen dat begin 2010 een nieuwe variant aan het bestaande Nederlandse augurkenassortiment zal worden toegevoegd, de zogeheten Renckens-augurk.

Ten einde daaromtrent zekerheid te verkrijgen heeft IOCOB zich op 19 december 2009 verstaan met Drs A. Pletmolen, chemicus van beroep en tevens directeur-enig aandeelhouder van de te Doesburg gevestigde augurkenfabriek Orion BV.

Lees meer...

Renckens krijgt om de oren

De Orde van Zuurzeikerij.gifIn  het dagblad de Gelderlander stond een stuk over de mening van Dr Cees Renckens over het gebruik van acupunctuur in het Slingeland ziekenhuis. Zijn bekende verhaal dat het allemaal onzin is en gans onwetenschappelijk. Een vloedgolf ingezonden brieven en commentaren was het gevolg.

Lees meer...

Nazi’s in stelling gebracht tegen Geintegreerde Geneeskunde door Cees Renckens

De kerstboodschap van de voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij dit jaar schokt ieder weldenkend mens. Voorzitter Renckens voert twee Nazi’s ten tonele, Hermann Goering, de rechterhand van Hitler, en Hans Johst, een bekende Nazi-auteur.  Renckens citeert daarbij uitdrukkelijk Veldmaarschalk Goering. En hoe! Luister en huiver!

goering.jpgAls artsen de termen Geintegreerde geneeskunde, complementaire geneeskunde of alternatieve geneeskunde in de mond nemen, dient het revolver getrokken te worden en dient men reflexmatig, zo stelt de voorzitter letterlijk, te reageren zoals Goering dat deed bij het vernemen van het woord ‘cultuur’: ‘Wenn ich das Wort "Kultur" hōre, entsichere ich meinen Browning" Met andere woorden, iedere beoefenaar van complementaire geneeskunde dient afgeschoten te worden, en dit naar het voorbeeld van het bruut-instinctmatige gebruik door Goering van zijn ontgrendelde pistool. Aldus de Vereniging tegen de kwakzalverij die deze vorm van standrechtelijke executie voorstaat van artsen die streven naar geintegreerd behandelen.

Lees meer...

Nazi’s in stelling gebracht tegen Geintegreerde Geneeskunde door Cees Renckens

De kerstboodschap van de voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij dit jaar schokt ieder weldenkend mens. Voorzitter Renckens voert twee Nazi’s ten tonele, Hermann Goering, de rechterhand van Hitler, en Hans Johst, een bekende Nazi-auteur.  Renckens citeert daarbij uitdrukkelijk Veldmaarschalk Goering. En hoe! Luister en huiver!

goering.jpgAls artsen de termen Geintegreerde geneeskunde, complementaire geneeskunde of alternatieve geneeskunde in de mond nemen, dient het revolver getrokken te worden en dient men reflexmatig, zo stelt de voorzitter letterlijk, te reageren zoals Goering dat deed bij het vernemen van het woord ‘cultuur’: ‘Wenn ich das Wort "Kultur" hōre, entsichere ich meinen Browning" Met andere woorden, iedere beoefenaar van complementaire geneeskunde dient afgeschoten te worden, en dit naar het voorbeeld van het bruut-instinctmatige gebruik door Goering van zijn ontgrendelde pistool. Aldus de Vereniging tegen de kwakzalverij die deze vorm van standrechtelijke executie voorstaat van artsen die streven naar geintegreerd behandelen.

Lees meer...

Renckens in Trouw: NCRV is forum voor kwakzalvers

Ook de Trouw luisterde vandaag (23 september 2008) wederom naar de voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij. Er werden door journaliste Maaike Bos vijf vragen aan Renckens gesteld. En ja hoor, hij kon weer op de bekende platvloerse wijze inschieten. Een aanvoerder van een fanatieke anti-club, die in dit millenium de woorden kanker-fascisme bezigde voor een psycho-oncologisch instituut, wordt helaas opnieuw uitgebreid geciteerd. Wanneer zien journalisten in Nederland eindelijk in dat aan deze woordvoerder van de VtdK geen ruim baan meer gegeven moet worden? 

Lees meer...

Renckens, Renckens, Renckens…

Renckens, Renckens, Renckens…dacht u dat we de voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij berispen? Nee hoor, we citeren hem alleen maar. Want in het derde nummer van het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (jaargang 119) staan 7 artikelen van zijn hand; vrijwel het hele tijdschrift schreef de onstuitbare  vrouwenarts vol. Met als vanouds de bekende opgefokte artikelen over onderwerpen zoals kwakzalverij in Belgrado (over Karadzic), over kwakzalverij bij multipele sclerose, over ‘Acupunctuur helpt niet bij IVF, wat Bouter er ook van zegt". En vele andere artikelen. Renckens bedient zich ook van kreupelrijm zoals we kunnen lezen in het opschrift van zijn laatste titel. Smakeloosheid is gewoontegetrouw uiteraard eveneens weer troef, want als spotprent zien we bij het eerste artikel de oorlogsmisdadiger Karadzic in een legertenu voor zijn praktijk (Alternatieve geneeswijzen), met rokende mitrailleur, die ‘Volgende patient" roept..

Lees meer...