Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Qigong, tai chi en MS

qigongg.jpgZachte en voedende bewegingen kunnen bij MS ondersteunend zijn. Er zijn veel patienten met MS die Qigong en Tai Chi beoefenen. Qigong is een Chinese bewegingsleer waarvan de oorsprong in het verre verleden ligt. Ten tijde van de bloei van de Veda’s in India (ongeveer 4000 jaar voor Christus) was er ook in China een krachtige meditatieve cultuur die voornamelijk gebaseerd was op zoals de Chinezen dat uitdrukten energetische aspecten. Qigong en Tai Chi* hebben een intense uitwisseling van technieken gehad gedurende vele honderden jaren. Qigong omvat meerdere technieken, waar het om het gewaarworden van de Qi* gaat, in het ‘hier en nu’. De ademhaling staat daarbij centraal.

Qigong is daarom ook een vorm van meditatie. De resultaten zijn voor veel patienten verrassend. En ook wetenschappelijk zien we documentatie van de zinvolheid ervan. Qigong kan bijvoorbeeld het cardiovasculair stelsel (bloeddruk en hartfrequentie) harmoniseren  en door qigong kunnen depressieve gevoelens verminderen. In China wordt al lang door artsen gewerkt met Qigong. De effecten zijn dermate interessant, dat in Amerika en ook in China steeds meer experimenteel onderzoek wordt gedaan naar de therapeutische mogelijkheden van Qigong.

Lees meer...

Qigong, tai chi en diabetes

Onderzoekers van de universiteit van Queensland, Australie, hebben gekeken naar het effect van 3 sessies Qigong of Tai Chi per week, de sessies duurden 1.5 uur. Diverse indicatoren voor het zogenaamde metabole syndroom, een soort voor-suikerziekte, reageerden goed op de sessies. Er was o.a.  een afname in de BMI, de omtrek van het middel, het HbA1C, insuline resistentie en bloeddruk. 

Lees meer...

Tai Chi voor kracht, mobiliteit en stabiliteit

In een groep van 31 vrouwen die osteoporose hadden of waar die aandoening dreigde, werd een cursus gegeven van 12 weken Tai Chi, 2 maal in de week een les, en tenminste 1 maal per week zelf oefenen. Er werd gekeken hoe dit programma de balans verbeterde, de kracht, de mobiliteit en de snelheid, allemaal gemeten met functionele testen. Er werden na het programma op alle gebieden significante verbeteringen geconstateerd.

Lees meer...

Tai Chi voor kracht, mobiliteit en stabiliteit

In een groep van 31 vrouwen die osteoporose hadden of waar het dreigde, werd een cursus gegeven van 12 weken Tai Chi, 2 maal in de week een les en tenminste 1 maal per week zelf oefenen. Er werd gekeken hoe dit programma de balans verbeterde, de kracht, de mobiliteit en de snelheid, allemaal gemeten met functionele testen. Er werden na het programma op alle gebieden significante verbeteringen geconstateerd. 

Lees meer...

Tai Chi bij ouderen: zinvol

inkt_bamboo_jmkh.jpgTai Chi is een Chinese bewegingskunst, die inmiddels behoorlijk onderzocht is op effectiviteit en zinvolheid bij ouderen.  Samen met goede voeding lijkt mild bewegen toch duidelijk voordelen op te leveren.

Lees meer...

Tai Chi vermindert stress hormoon

In een kleine, prospectieve studie over een langere periode bleek dat Tai Chi zowel psychologische indicators als biologische parameters van stress kon verminderen. In een 18-weken durend programma met Tai Chi als een vorm van body-mind medicine, bleek dat het gehalte aan het stress hormoon cortisol in het speeksel van jonge volwassenen significant gedaald was. Ook verminderde de waargenomen stress aanmerkelijk.

Lees meer...

Qigong en Tai Chi positief bij hartfalen

.jpgEen studiegroep van de afdeling cardiologie van een Engels ziekenhuis onderzochten de waarde van qigong en Tai Chi, twee Chinese bewegingsmeditaties, bij patienten met symptomen van hartfalen. Iets meer dan 50 patienten werden gerandomiseerd over een cyclus van 12 weken bewegingsmeditatie of de standaard behandeling alleen. Qigong en Tai Chi hielpen meetbaar.

Lees meer...

Tai Chi zinvol bij diabetes

In een studie gepubliceerd in 2007 heeft men gekeken of een training van zes maanden met Tai Chi de balans kan bevorderen. Bij diabetes treden vaak gevoelsstoornissen op aan de benen, die een slechte balans en angst voor vallen tot gevolg hebben. In deze kleine studie bleek dat Tai Chi de balans kan verbeteren!

Lees meer...

Tai Chi

Tai Chi is een bewegingsmeditatie in China door de Taoisten ontwikkeld. Het is een mooie methode om rust in het leven te brengen en het vele Yang (actie) in balans te brengen met Yin (rustig bewegen als water).

Lees meer...

Complementair arts veroordeelde OXFORD Corona vaccin zonder kennis van zaken

De complementair werkende arts Gio Meijer¬†¬†gebruikt het facebook om leken angst aan te jagen voor het komende Corona virus vaccin uit Oxford, een behoorlijk verwerpelijke zaak voor een arts, vindt IOCOB. Dat klinkt misschien polariserend, maar zo is het niet bedoeld. Dit stuk op IOCOB opent de discussie over hoe artsen op de populaire media […]

Lees meer...