Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen

Andere behandelwijzen

Onder ‘andere behandelwijzen’ zijn alle andere complementaire behandelwijzen ondergebracht die niet genoemd staan bij de categorie ‘meest gebruikte’.mEen minder groot deel van de bevolking in Nederland bezoekt de behandelaars van deze stromingen. Om structuur aan te brengen binnen de vele stromingen, is gekozen voor

Echolalie: 1 Korinthiërs 14

1 Korinthiërs 14: 2: ” Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden.” Ofwel: “Want wie in een taal niet van de mensen spreekt, spreekt direct tot God.” Aldus 1 Korinthiërs 14. 2 Dit is de bijbelse definitie van echolalie. […]

Lees meer...

Welke vitamine B12 moet ik kiezen

De consument wordt het tegenwoordig niet heel makkelijk gemaakt. Er is enorm veel informatie op het internet te vinden over vitamines in het algemeen en ook over vitamine B12. De werkzame vitamine B12 vorm is cobalamine. Cobalamine zit in verschillende B12 preparaten, bijvoorbeeld als methylcobalamine, hydroxycobalamine, adenosylcobalamine en als cyanocobalamine. Welke van deze vormen je […]

Lees meer...

Ginkgo bevat ook toxinen die epilepsie induceren

Alles met mate en niet klakkeloos denken dat wat oud en Oosters is, en eerbiedwaardig, zoals de Ginkgo boom, is onschadelijk en goed. In de Ginkgo biloba zaden, die in Japan gegeten worden als ‘Gin-nan’, zit een toxine. Dat is het Ginkgotoxine, en dat heeft gezorgd voor minstens 70 gevallen van ernstige vergiftiging: convulsies en […]

Lees meer...

Yoga vernieuwing in de 21ste eeuw: Guru Ketut Arsana

Yoga is eeuwenoud, en inmiddels ernstig aan vernieuwing toe. IOCOB zocht vernieuwingen binnen de Yoga en vond een bijzonder originele Yoga master: Master Ketut Arsana. We bespreken hier de bijzondere yogavorm die op Bali ontstaan is in de ashram van een initiator.

Lees meer...

Houtvuur, vuur rituelen en kankerverwekkende stoffen

Hout verbranden levert giftige rook op. Vuur rituelen dienen te steunen op kaarsen en niet op verbranden van hout. Tipi rituelen rond het houtvuur reinigen de ziel, maar vergiftigen het lichaam. Een korte analyse en een suggestie voor een alternatief.

Lees meer...

De Bemer therapie: een 2016 heranalyse

4

De Bemer therapie lijkt anno 2016 nog steeds een onbewezen interventie te zijn. Er zijn geen goed opgezette studies die relevante uitkomsten laten zien van deze methode.

Lees meer...

Zelfhelend vermogen gesteund door ‘Autacoid Geneeskunde’

In het medische tijdschrift Anaesthesia, Critical Care and Pain Management heeft de voorzitter van de stichting IOCOB een fundament van het zelfhelende vermogen van ons lichaam besproken in zijn artikel over Autacoid Geneeskunde. Eerder dit jaar had hij al enkele principes elders beschreven. [1] Jan M. Keppel Hesselink. “Autacoids: A New Fundament for Pain Medicine […]

Lees meer...

Bali massage therapist award: Andee Joeniandee

One of the best Bali massage therapists is Andee Joeniandee.

Lees meer...

Mora bioresonantie: niet in een achterkamertje!

5

mora kroket.jpe.jpegDe Mora bioresonantie is een van de meest voorkomende bioresonantie-apparaten op de Nederlandse markt. Op de site van de Mora bioresonantie staan enkele boeiende stukken tekst, die de problematiek van de gehele bioresonantie goed illustreren en de gehele humbug daaromheen. Het apparaat oogt indrukwekkend en er komen ook hele mooie plaatjes uit. Wel vrezen de MORA therapeuten de opmars van huisvrouwen in de MORA diagnose-markt. Kortgeleden vonden we op een therapeuten-site van een MORA -adept de mooie uitspraak, en we citeren: Een therapeut moet over een behoorlijke werk- en wachtruimte beschikken. Werken in de huiskamer of een achterkamertje is "uit den boze". Dat zegt al genoeg. Maar belooft niet veel goeds….

Lees meer...

Polygonum cuspidatum, Japanse Duizendknoop tegen Lyme Borreliose

3

In het bekende Buhner’s protocol voor Lyme speelt de Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum) een belangrijke rol. Dit is het belangrijkste middel van het Buhner protocol. De Janpanse Duidendknoop is in Nederland vrij bekend, omdat het een enorm invasieve plant is, die vrijwel niet uit te roeien is. Iedereen doet erg zijn best deze plant te […]

Lees meer...